Đề tài Thực trạng văn hóa trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

Văn hóa đó là cái cân bằng khi xã hội có nhiều nguy cơ biến động, hoặc có thể hiểu rằng, mọi vật chất có thể mất đi nhưng cái còn đọng lại đó chính là văn hóa. Bất kể quốc gia nào, tổ chức nào, giáo phái nào muốn trường tồn thì phải có văn hóa riêng, văn hóa công sở của cơ quan, doanh nghiệp cũng không nằm ngoài quy luật đó. Theo đó thực trạng văn hóa công sở có mức độ ảnh hưởng tới sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp bởi đôi khi thực trạng văn hóa công sở sẽ trở thành một tập tục, một thói quen của cơ quan. Tuy nhiên văn hóa công sở không phải là một công sở có đầy đủ những thiết bị, vật dụng hiện đại, lại càng không phải là một trụ sở được xây dựng hoành tráng. mà văn hóa công sở chính là hành vi ứng xử hàng ngày của những cán bộ, công chức, viên chức trong các mối tương tác để công việc được trôi chảy, thành công. Đánh giá thực trạng văn hóa công sở ở Việt Nam hiện nay, ta thấy còn mang tính tình cảm nhiều, mặc dù đã có công văn của chính phủ ban hành quy chế văn hóa công sở ở tại cơ quan hành chính nhà nước nhưng vẫn chưa được hiện thực hóa bằng thể chế và điều luật sao cho phù hợp và linh hoạt. Trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh văn hóa công sở càng trở nên quan trọng, cần phải được chú trọng nhiều hơn nữa ở các công sở, cơ quan hành chính nhà nước và các doanh nghiệp. Bố cục của đề tài gồm 3 chương sau: Chương I: Cơ sở lý luận về văn hóa công sở Chương II: Thực trạng về văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay ở Việt Nam Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao văn hóa công sở trong các cơ quan hành chính nhà nước hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC