Đề tài Thực trạng xuất khẩu gạo của vinafood II và những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu

(Bản scan) Gạo là lương thực chủ yếu cho dân cư ở nước đang phát triển, trung bình hàng năm các nước này xuất khẩu trên 90% sản lượng gạo thế giới nhưng lại tiêu thụ khoảng 85% sản lượng gạo thế giới. Như vậy gạo là loại thực phẩm sản xuất ra chủ yếu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC