Đề tài Thuế bảo vệ môi trường. kinh nghiệm của một số nước và bài học cho Việt Nam

Trong suốt hơn 30 năm kể từ Hội nghị môi trường đầu tiên của thế giới (Stockholm 1972) cho đến nay, cộng đồng thế giới đã có nhiều nỗ lực để đưa vấn đế môi trường vào các chương trình nghị sự ở cấp quốc tế và quốc gia. Tuy nhiên, hiện trạng môi trường toàn cầu vẫn đang tiếp tục trở nên tồi tệ hơn. Suy giảm đa dạng sinh học tiếp diễn, trữ lượng cá tiếp tục giảm sút, sa mạc hóa ngày càng cướp đi nhiều đất đai màu mỡ, tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã hiển hiện rõ ràng. Thiên tai trên thế giới ngày càng nhiều và ngày càng khốc liệt, có thể kể đến một ví dụ điển hình đó là thảm họa động đất và sóng thần mới diễn ra ở Nhật Bản đầu tháng 4/2011 vừa qua. Tại Việt Nam, diễn biến của thời tiết, khí hậu trong những năm vừa qua cũng rất phức tạp, thất thường. Nhiệt độ đang có xu hướng tăng lên, lượng mưa phân bố không đều, bão và lũ lụt thường diễn ra sớm với cường độ mạnh. Thêm vào đó, tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất, ô nhiễm môi trường nước đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của người dân. Để bảo vệ và cải thiện môi trường, Việt Nam đã ban hành một số các loại thuế và phí như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, phí khai thác khoáng sản, phí xăng dầu Và mới gần đây nhất, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 ngày 15 tháng 11 năm 2010 đã thông qua “Luật thuế bảo vệ môi trường”. Thuế này mục tiêu, một mặt sẽ bổ sung vào nguồn thu tài chính để đầu tư, cải tạo môi trường, mặt khác sẽ hạn chế hoạt động gây hại đến môi trường của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC