Đề tài Thuốc ngừa thai và ưng thư vú

• - 2 NC cohort: không tăng nguy cơ K vú ở phụ nữ >35t, dùng thuốc kéo dài; cần NC thêm ở nữ < 35t • - Phân tích khác: nguy cơ K vú tăng giữa những người đang và đã từng dùng thuốc; không thấy nguy cơ của dùng thuốc kéo dài ngay cả ở người rất trẻ • Sự tăng nguy cơ ở người trẻ tuổi dùng thuốc kéo dài / NC trước: do đã từng dùng thuốc hơn là dùng thuốc kéo dài

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC