Đề tài Thương mại điện tử trong sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ là một yếu tố quan trọng của thương mại điện tử. Không giống như các hệ thống thương mại khác, thương mại điện tử thường liên quan đến việc bán các sản phẩm và dịch vụ dựa vào quyền sở hữu trí tuệ và li-xăng quyền sở hữu trí tuệ. Các bản nhạc, tranh, ảnh, phần mềm, kiểu dáng, môđun đào tạo các hệ thống đều có thể được mua bán thông qua thương mại điện tử và quyền sở hữu trí tuệ là bộ phận cấu thành giá trị chủ yếu của các giao dịch này. Sở hữu trí tuệ là rất quan trọng vì các sản phẩm có giá trị được mua bán trên internet đều phải được bảo hộ bằng cách sử dụng các hệ thống bảo mật bằng công nghệ và hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ, nếu không , chúng có thể bị ăn cắp hoặc sao chép trái phép và tất cả các doanh nghiệp sẽ bị hủy hoại .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC