Đề tài Thương mại về sáp nhập doanh nghiệp

Sáp nhập doanh nghiệp là một phương thức phát triển kinh doanh đang thịnh hành trên thế giới hiện nay. Thuật ngữ “sáp nhập doanh nghiệp” cũng xuất hiện trong khá nhiều các tài liệu trong nước cũng như quốc tế. Vậy sáp nhập doanh nghiệp là gì? Và tại sao nó lại trở thành trào lưu kinh tế thế giới? Bài viết sau xin đi vào tìm hiểu về cơ sở lý luận của Sáp nhập doanh nghiệp cũng như xu thế sáp nhập doanh nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam, một số bất cập và giải pháp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC