Đề tài Tiềm năng dầu khí bể Cửu Long

Trong công tác nghiên cứu địa chất - địa vật lý, bồn trũng Cửu Long được đánh giá là có trữ lượng và tiềm năng dầu khí lớn nhất Việt Nam ( 20% tồng trữ lượng và tiềm năng dầu khí Việt Nam ), trữ lượng và tiềm năng dự báo khoảng 700 - 800 triệu m3 dầu, chủ yếu tập trung ở móng phong hoá nứt nẻ. Nhìn chung, lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long có thể chia làm: Giai đoạn trước 1975 : Đầu những năm 60 có những dự đoán về tiềm năng dầu khí ở bồn trũng Cửu Long và trở thành đối tượng tìm kiếm dầu khí của một số công ty nước ngoài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC