Đề tài Tiêu chuẩn IRR (internal rate of return)

Đối với mỗi doanh nghiệp, để đi đến quyết định đầu tư thì vấn đề quan trọng là doanh nghiệp phải đánh giá được hiệu quả kinh tế của đầu tư. Kết quả đầu tư sẽ thu được trong thời gian dài. Trong thời gian đó có nhiều biến động kinh tế, chính trị, xã hội, khó dự kiến hết được. Vì vậy, chấp nhận bỏ vốn đầu tư là doanh nghiệp chấp nhận rủi ro. Để hạn chế rủi ro đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng nhiều dự án có tính khả thi. Tùy theo mục tiêu của dự án mà có nhiều phương pháp khác nhau để lựa chọn dự án đầu tư. Thông thường mục tiêu cuối cùng của hoạt động đầu tư là lợi nhuận. Do đó lựa chọn dự án đầu tư chủ yếu là đánh giá khả năng sinh lợi của từng dự án, tức là xác định tỷ lệ giữa lợi nhuận so với vốn đầu tư. Vậy nên trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số phương pháp phổ biến thường được sử dụng trong việc đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư. Cụ thể, các phương pháp đó là gì ? cách xác định ( tính toán ) như thế nào ? ưu và nhược điểm và khả năng vận dụng của các chúng trong thực tế ra sao ?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC