Đề tài Tìm hiểu 3 vụ việc có tranh chấp về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

Trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngày nay, việc xuất hiện ngày càng nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất được coi là những bước tiến đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, đi kèm với nó còn có những ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều khía cạnh khác của xã hội, một trong số đó là vấn nạn ô nhiễm môi trường. Thực tế đó đã đòi hỏi các nhà làm luật, các cơ quan hữu quan cần phải siết chặt các chính sách về đảm bảo an toàn môi trường cũng như những biện pháp xử phạt thích đáng mỗi khi có những thiệt hại do ô nhiễm môi trường gây ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC