Đề tài Tìm hiểu các phép biến đổi trên biểu đồ phân bố và thử nghiệm ứng dụng các phép xử lý histogram trên ảnh đa mức xám và ảnh màu 24 bit

Histogram là biểu đồ phân bố giá trị mức xám của một ảnh hoặc một vùng ảnh số(một số công cụ cho phép xem histogram của một vùng ảnh đã chọn) Với ảnh đa mức xám,histogram là một biểu đồ cột duy nhất.Với trục hoành được chia thành 256 giá trị đô chói (i) và trục tung là tần xuất xuất hiện giá trị (i) trong ảnh tương ứng với 1 ma trận dữ liệu ảnh : Tương tự ,ảnh màu có histogram là 3 biểu đồ cột thế hiên độ chói của ba màu cơ bản trên ảnh tương ứng với 3 ma trận dữ liệu ảnh .(Trong photo shop thì Histogram ảnh màu được kết hợp thành một biểu đồ duy nhất.)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC