Đề tài Tìm hiểu đôi nét về đồng chí trần phú và luận cương tháng 10 của ông

Đất nước Việt Nam đã sản sinh ra biết bao con người mà để lại trong chúng ta xiết bao tự hào từ hôm qua - hôm nay đến thời đại con cháu mai sau. Ngày hôm qua, một dân tộc bị nghiền xéo bởi đạn, bởi bom, bởi mũi giày Đô-la, nhưng có biết bao anh hùng - những tuổi trẻ đã nêu cao những tấm gương bất khuất trong chiến đấu hoặc có những cống hiến to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đường lối Đảng. Có những cái tên đã để lại trong mỗi chúng em những niềm tự hào, lòng ngưỡng mộ sâu sắc. La Văn Cầu- tấm gương dũng cảm, gan dạ, không chịu khuất phục trước kẻ thù. Đó là anh hùng dân tộc Nguyễn Văn Trỗi đã "Có những phút làm nên lịch sử. Có cái chết hóa thành bất tử. Có những lời hơn mọi bài ca. Có con người như chân lý sinh ra.".[5] Và tuổi trẻ đồng chí Trần Phú- người con của “Núi Hồng Sông Lam” là một trong những tấm gương sáng ngời để lại trong mỗi chúng em niềm ngưỡng mộ sâu sắc nhất, đặc biệt khi chúng em tiếp cận bộ môn “Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”- Tên tuổi của ông gắn liền với chức danh Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, gắn liền với Luận cương chính trị của Đảng tháng 10/1930. Xuất phát từ niềm kính yêu, nhu cầu mong muốn khám phá thực tiễn và nhằm phục vụ cho quá trình học tập bộ môn “Đường lối Cách Mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam”, nhóm chúng em lựa chọn đề tài: ”Tìm hiểu đôi nét về đồng chí Trần Phú và luận cương Tháng 10 của ông” làm đề tài nghiên cứu trong quá trình học tập bộ môn này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC