Đề tài Tìm hiểu hoạt động của nghề dệt lụa tại làng nghề truyền thống Mã Châu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Làng nghề truyền thống là làng có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời và tại đây hầu hết dân cư tập trung vào làm một nghề duy nhất nào đó, nghề của họ làm thường có tính chuyên sâu cao và mang lại nguồn thu nhập cho dân làng. Làng nghề truyền thống có vai trò quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động, bảo tồn được các giá trị văn hóa địa phương và phát triển du lịch. Sự phát triển của làng nghề truyền thống hiện nay do những yếu tố khách quan và chủ quan tác động, đã trải qua nhiều bước thăng trầm: Có nhiều làng nghề tồn tại và phát triển mạnh ảnh hưởng tích cực đến kinh tế nông thôn trong khu vực và cả những khu vực lân cận. Lại có những làng nghề gặp nhiều khó khăn thậm chí bị mai một. Vì vậy, việc thúc đẩy khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống là hết sức cần thiết. Làng nghề được hình thành từ thế kỷ XVI, làng dệt lụa Mã Châu (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nổi tiếng với nghề trồng dâu, ươm tơ dệt lụa. Thế nhưng, với hàng trăm năm tồn tại cho đến ngày nay, Mã Châu đã trải qua không biết bao thăng trầm, biến cố. Có những thời điểm làng nghề tưởng chừng như đi vào ký ức của người Quảng Nam nhưng cũng có những thời điểm thịnh vượng. Song cũng có thời gian do những biến động giá cả tơ lụa trong nước và quốc tế làm cho sự phát triển của làng nghề Mã Châu bị chững lại và đang đứng trước nguy cơ mai một.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC