Đề tài Tìm hiểu kỹ thuật ương giống cá chim vây vàng (Trachinotus blochii Lacepede, 1801) tại Trại Thực nghiệm sản xuất Hải sản - Vĩnh Hòa - Nha Trang

Trên thế giới nghề nuôi cá biển đã phát triển từ năm 30 năm nay và ngày càng trở thành một ngành sản xuất kinh doanh quan trọng có ý nghĩa chiến lược của nhiều quốc gia có biển. Trong 10 năm gần đây xuất khẩu các loài cá biển nuôi như: cá song, cá giò, cá cam, cá măng,...đã đem lại hiệu quả kinh tế cho các nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC