Đề tài Tìm hiểu một số trở ngại tâm lý cá nhân trong quá trình học tập của sinh viên năm cuối các trường Đại học

Trong quá trình tồn tại và phát triển của mình, con người luôn phải tham gia vào các loại hình hoạt động khác nhau. Có thể nói, hoạt động là điều kiện để tồn tại và phát triển của con người. Song, trong quá trình hoạt động của mình, con người cũng luôn phải đối mặt với những khó khăn, những trở ngại kìm hãm quá trình hoạt động. Nếu con người muốn tiếp tục phát triển thì nhất định phải vượt qua những khó khăn, trở ngại đó. Những khó khăn mà con người gặp phải trong quá trình hoạt động của mình, có thể là những khó khăn khách quan, do điều kiện bên ngoài mang lại, hoặc cũng có thể do chủ quan bản thân con người. Những khó khăn này tựu chung lại, chúng là những Ỏhàng rào tâm lýÕ hay khó khăn tâm lý có thể xuất hiện ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình hoạt động của con người. Vì thế vấn đề khắc phục, hạn chế những trở ngại tâm lý trong quá trình hoạt động, tạo điều kiện cho con người phát triển và hoàn thiện nhân cách, luôn luôn được đặt ra và đòi hỏi phải giải quyết kịp thời. Mặt khác hoạt động học tập là một trong những hoạt động chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi con người. Trong đó hoạt động học tập không chỉ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cá nhân mỗi sinh viên, mà nó còn có những vai trò, ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội vv. của đất nước. Sinh viên năm cuối ở các trường đại học trong qúa trình học tập hiện nay đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn trở ngại. Sinh viên năm cuối là một đội ngũ tri thức hoàn toàn mới chuẩn bị bắt tay vào công cuộc kiến thiết nước nhà. Kết quả học tập, rèn luyện của họ ra sao đều được thể hiện rõ nhất ở năm cuối cùng của bậc đại học. Bởi vậy một vấn đề đặt ra là , nếu giải quyết tốt những khó khăn, trở ngại tâm lý ảnh hưởng đến quá trình học tập của sinh viên năm cuối, chính là đã giúp nâng cao kết quả rèn luyện của một lực lượng lao động xã hội mới giàu tiềm năng thế mạnh. Điều đó không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân mà còn có ý nghĩa đối với cả xã hội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC