Đề tài Tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của công ty cổ phần Thế giới di động

Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã kéo theo sự phát triển thông tin qua Internet một cách mạnh mẽ và nhanh chóng như vũ bão. Và với sự toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra như hiện nay thì nhu cầu thông tin là vấn đề tất yếu. Thông tin là công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần có các thông tin như: thông tin thị trường, thông tin về giá và các yếu tố sản xuất, thông tin sản phẩm, để từ đó đưa ra những quyết định kinh doanh đúng đắn. Với cuộc cách mạng công nghệ số hóa không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin theo những hình thức truyền thống mà nay đã xuất hiện thêm một hình thức mới, đó là thương mại điện tử. Hình thức này không chỉ thúc đẩy việc trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác, tiện lợi mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết, phát triển kinh tế giữa các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, phát triển thương mại điện tử đang là vấn đề đặt ra khi nước ta gia nhập WTO. Thương mại điện tử vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp trong nước phát triển lớn mạnh và vươn ra thị trường thế giới trong xu thế toàn cầu. Chính vì thế, thương mại điện tử càng ngày được quan tâm và là công cụ hữu hiệu trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế số cho việc phát triển kinh tế nước nhà. Dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã ứng dụng rất thành công thương mại điện tử trong việc xúc tiến công việc kinh doanh của công ty. Điển hình trong số đó là sự thành công của Công ty cổ phần Thế giới di động trong việc áp dụng thương mại điện tử và đã mang lại những kết quả to lớn. Từ những ý kiến trên, nhóm chúng tôi chọn đề tài: “Tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động, ứng dụng và phát triển thương mại điện tử của công ty cổ phần Thế giới di động”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC