Đề tài Tìm hiểu những vướng mắc, bất cập và hướng hoàn thiện quy định của luật hôn nhân và gia đình về chế độ tài sản vợ chồng

Khi một đôi nam nữ tiến tới hôn nhân thì mối quan hệ giữa họ sẽ xuất hiện những ràng buộc nhất định, không chỉ mang tính quy phạm đạo đức xã hội mà còn mang tính pháp lý, được đảm bảo thực hiện bởi các quy định của pháp luật. Trong đó, những quy định về chế độ tài sản vợ chồng có tầm quan trọng hết sức đặc biệt, không chỉ trong phạm vi gia đình mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội. Bởi lẽ, mỗi gia đình là một tế bào của xã hội, kinh tế của mỗi người, mỗi nhà được đảm bảo thì nền kinh tế toàn xã hội mới có thể ổn định và phát triển bền vững. Vậy nên pháp luật rất cần phải chú trọng tới các chế định liên quan đến tài sản vợ chồng. Tuy nhiên, do pháp luật về hôn nhân và gia đình vẫn có nhiều điểm chưa cụ thể, rõ ràng, các văn bản hướng dẫn thi hành chưa đầy đủ dẫn đến thực tiễn xét xử các vụ việc liên quan đến chế độ tài sản vợ chồng vẫn còn nhiều vướng mắc, bất cập; nhất là các vụ liên quan đến chia tài sản vợ chồng khi ly hôn, nghĩa vụ và quyền hạn của vợ, chồng đối với tài sản chung Để nghiên cứu sâu hơn và tìm hướng giải quyết cho vấn đề này, em xin chọn đề tài “Tìm hiểu những vướng mắc, bất cập và hướng hoàn thiện quy định của luật hôn nhân và gia đình về chế độ tài sản vợ chồng” cho bài tập lớn học kì. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy, cô để em có thể nâng cao kiến thức cũng như kiện toàn tiểu luận của em.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC