Đề tài Tìm hiểu phương thức thanh toán điện tử của hai công ty megabuy.vn và vinabook.com

Với sự phát triển về khoa học công nghệ như ngày nay thì thương mại điện tử là một xu thế tất yếu của xã hội. Trên thế giới việc phát triển thương mại bằng hình thức thương mại điện tử đã rất phát triển và mang lại hiệu quả cao. Ở Việt Nam, hiện các doanh nghiệp đều đang tìm kiếm và sử dụng thuuwng mại điện tử vào việc kinh doanh của mình. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất ở nước ta cũng như các nước bắt đầu đưa TMDT vào nền kinh tế đó là vấn đề về hệ thống thông tin, sự bảo mật, việc thanh toán Hiện tại vấn đề về thanh toán đã được khắc phục bằng nhiều hệ thống thanh toán điện tử khác nhau : Một số là các phần mềm mô phỏng các hình thức thanh toán truyền thống trên Internet, một số khác là các hệ thống điện tử của mạng dùng riêng Các hệ thống thanh toán phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: • Tính độc lập (không phụ thuộc vào phần cứng và phần mềm chuyên dụng). • Khả năng tương tác và di chuyển. • Khả năng bảo mật. • Tính nặc danh. • Tính đa dạng: áp dụng với nhiều mức thanh toán khác nhau. • Dễ sử dụng. • Phí giao dịch: tối thiểu hóa. • Được điều chỉnh và quản lí bởi nhà nước và các tổ chức nghề nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC