Đề tài Tìm hiểu thái độ của học sinh một số trường PTTH ở Hà Nội khi được giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên

Cùng với sự phát triển của xã hội hiện nay, nhu cầu tìm hiểu về giới tính của thanh thiếu niên ( TTN ) là rất lớn . Tuy nhiên , sự đáp ứng về nhu cầu tìm hiểu vấn đề này chưa thoả mãn đã dẫn tới nhiều hành vi sai lệch như những mối quan hệ vô đạo đức, thiếu văn hoá giữa những người khác giới, thực trạng nạo phá thai ở tuổi vị thành niên (VTN ) ngày càng cao ( Theo thống kê của tổ chức Y tế thế giới thì ở Việt Nam, số lần sinh của các bà mẹ tuổi dưới 19 chiếm 15% tổng số lần sinh trong cả nước và 30% tổng số lần nạo phá thai ở những em gái chưa kết hôn. ) Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm tới việc giáo dục giới tính trong lứa tuổi VTN , đây là việc làm rất cần thiết trong công tác giáo dục toàn diện thế hệ trẻ (bên cạnh việc giáo dục về văn hoá ) để đáp ứng sự kỳ vọng của xã hội, đó là đào tạo thế hệ vừa có tri thức khoa học, vừa có sức khoẻ phục vụ nhu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc . Trên thế giới cũng như ở nước ta , những vấn đề liên quan đến SKSSVTN đang nổi cộm lên và là mối quan tâm lớn của cộng đồng , của xã hội bởi hai lý do sau: - Bối cảnh xã hội hiện đại có nhiều nguy cơ đe doạ đến SKSSVTN - GDSKSS vừa đem lại lợi ích, vừa phát huy được tiềm năng của chính cá nhân đó. Từ những thực tế nói trên, chúng ta thấy sự quan tâm đến giáo dục và bảo vệ SKSSVTN đã trở thành một vấn đề cấp bách, không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế mà là của toàn xã hội. Nó thực sự cần thiết trong giáo dục toàn diện, kiểm soát dân số và bảo vệ con người. Nhận thức được vấn đề trên , chúng tôi tiến hành đi sâu tìm hiểu vấn đề GDSKSSVTN - một trong những vấn đề cốt yếu của giáo dục giới tính (GDGT) nói riêng và giáo dục con người nói chung . Hiện nay, một số trường phổ thông đã áp dụng GDSKSSVTN trong nhà trường dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau. Có rất nhiều tổ chức xã hội với những hoạt động đoàn thể đã quan tâm tới vấn đề đó và triển khai các hoạt động giáo dục. Phần lớn xoay quanh nghiên cứu về cơ sở hình thành và những hiểu biết cần thiết thiết về giới tính, những yếu tố và mức độ ảnh hưởng của môi trường xã hội tới sự phát triển của thế hệ trẻ, từ đó đưa ra những cảnh báo, những nguy cơ có thể xảy ra và đề xuất những giải pháp cần thiết để cải thiện tình hình. Học sinh phổ thông ( hspt ) là đối tượng trực tiếp cần được giáo dục về vấn đề này. Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta, do điều kiện còn hạn chế nên việc đưa giáo dục giới tính và SKSSVTN vào trường PTTH chưa được phổ cập ở cả nước mà mới chỉ được áp dụng ở một số tỉnh, thành phố lớn. Chúng tôi lấy đối tượng là học sinh PTHH ở một số trường tại Hà Nội để nghiên cứu, bởi đây là một trong những thành phố lớn của cả nước và đang được áp dụng hình thức đào tạo trên. Hơn nữa đây cũng là trung tâm văn hoá- xã hội- kinh tế- chính trị, là môi trường dễ tiếp nhận những nền văn hoá hiện đại qua việc mở cửa hội nhập nền kinh tế thị trường, có nhiều cám dỗ, những ảnh hưởng xấu từ mặt trái của xã hội hiện đại đã tác động tới nhận thức của thanh thiếu niên, mà nếu không có những biện pháp kịp thời sẽ làm hình thành những nhân cách lệch lạc của thế hệ trẻ. Với đề tài “Tìm hiểu thái độ của học sinh một số trường PTTH ở Hà Nội khi được giáo dục SKSSVTN”, chúng tôi muốn tham gia dưới góc độ tìm hiểu thái độ của học sinh các trường PTTH đối với việc giáo dục SKSSVTN, từ đó có những kết luận và kiến nghị để nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC