Đề tài Tìm hiểu về điện toán đám mây

Máy vi tính ngày nay đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Chúng ta cần máy tính ở khắp mọi nơi, có thể là cho công việc, nghiên cứu hoặc trong bất kỳ lĩnh vực nào. Khi nhu cầu sử dụng máy tính trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta tăng lên, các nguồn tài nguyên máy tính cũng cần tăng lên. Đối với các công ty lớn nhƣ Google và Microsoft, việc khai thác các nguồn tài nguyên nhƣ vậy khi họ cần không phải là một vấn đề lớn. Nhƣng khi nói đến doanh nghiệp nhỏ hơn, các nguồn tài nguyên lớn nhƣ vậy trở thành một yếu tố rất lớn tác động đến kinh doanh. Với những vấn đề lớn về cơ sở hạ tầng CNTT nhƣ máy hỏng, treo ổ cứng, lỗi phần mềm, v.v. Đó thật sự là những vấn đề rất đau đầu cho các doanh nghiệp. Điện toán đám mây sẽ cung cấp một giải pháp cho tình trạng này. Điện toán đám mây là một cuộc dịch chuyên gia cách mạng trong đó việc tính toán sẽ đƣợc chuyên gia từ máy tính cá nhân hay các máy chủ ứng dụng doanh nghiệp đến một đám mây máy tính. Đám mây là một hình tƣợng để chỉ đến tập các máy chủ ảo hóa có thể cung cấp các nguồn tài nguyên của máy tính khác nhau cho khách hàng của họ. Ngƣời sử dụng của hệ thống này chỉ cần đƣợc quan tâm tới các dịch vụ máy tính đang đƣợc yêu cầu. Cái chi tiết bên dƣới hệ thống của nó nhƣ thế nào thì đƣợc ẩn khỏi ngƣời dùng. Các dữ liệu và các dịch vụ cung cấp nằm trong các trung tâm dữ liệu của đám mây có khả năng mở rộng lớn và có thể đƣợc truy cập ở bất kỳ đâu, từ bất kỳ thiết bị đƣợc kết nối trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY