Đề tài Tìm hiểu về giao thức tầng mạng

Ứng dụng của công nghệ thông tin ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực. Quản trị mạng là công việc hết sức cần thiết và có giá trị thực tiễn đối với các công ty, các tổ chức đã đưa công nghệ thông tin vào sử dụng. Với vai trò quản trị mạng, cho dù chúng ta đang làm việc ở đâu, trên mạng Internet công cộng hay đang duy trì một mạng riêng, việc bảo mật các dữ liệu luôn là các yêu cầu cốt lõi và thiết yếu. Chúng ta thường để ý quá nhiều đến việc bảo mật trên đường biên và chống lại những cuộc tấn công từ bên ngoài vào nhưng thường để ý quá ít đến các cuộc tấn công nội mạng, là nơi mà dường như các cuộc tấn công thường xẩy ra nhìều hơn. Để có thể bảo vệ tốt nguồn dữ liệu mạng, chúng ta cần có một chiến lược bảo mật chắc chắn gồm nhiều lớp bảo mật được kết hợp với nhau. Các tổ chức cũng thường triển khai các gới hạn để bảo mật đường biên mạng và bảo mật các truy nhập đến các tài nguyên bằng cách thiết lập các kiểm soát truy nhập và xác thực. Nhưng việc bảo mật các gói IP thực sự và nội dung của nó vẫn thường bị bỏ qua. Để giải quyết vấn để đó, Microsoft tích hợp phần mềm bảo mật các lưu thông IP (Internet Protocol) bằng cách sử dụng Internet Protocol Security (IPSec). Trong đồ án chuyên ngành công nghệ thông tin, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo PGS – TS Đặng Minh Ất, em tiến hành tìm hiểu về giao thức bảo mật tầng mạng với các mục đích, tính năng, cách xác định, triển khai cũng như việc thực thi và quản lý IPSec, được xem là một công cụ trong chiến lược xây dựng hệ thống bảo mật một cách vững chắc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC