Đề tài Tìm hiểu về ngân hàng thế giới

(Bản scan) Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, nền kinh tế thế giới bị tàn phá hết sức nặng nề, đặc biệt là ở các nước tham chiến Châu Âu. Trước sự kiệt quệ đó, nhằm khôi phục, vực dậy nền kinh tế Châu Âu và tạo ảnh hưởng về nhiều mặt tại đây Hoa Kỳ đã đề xuất một giải pháp lên hội đồng bảo an liên hiệp quốc. Theo đó, các quốc gia trên thế giới mà chủ yếulà Hoa Kỳ sẽ viện trợ về kinh tế cho các quốc gia Châu Âu thông qua một tổ chức tài chính - tiền tệ được gọi là ngân hàng tái thiết và phát triển thế giới IBRD.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC