Đề tài Tìm hiểu về quá trình hoạt động tín dụng của Ngân hàng taị điạ phương qua 3 năm 2005 - 2006 - 2007

Trong cuộc đổi mới đất nước hiện nay diễn ra sôi động quá trình phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay ngoài đóng góp của các ngành sản xuất hàng hoá thì ngân hàng càng thể hiện vai trò vô cùng quan trọng của mình. Nền kinh tế càng phát triển thì hoạt động và dịch vụ của các Ngân hàng Thương mại càng đi sâu vào từng ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống người dân. Đồng bằng sông Cửu Long với khoảng 36.000km2 chiếm 12% diện tích cả nước, là vùng có điều kiện thuận lợi tư nhiên và nguồn lực dồi dào. Vĩnh Thạnh là huyện đầu nguồn của Thành Phố Cần Thơ với thuần canh là cây lúa vì vậy Ngân Hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thạnh là Ngân hàng hoạt động gần gủi nhất với người dân địa phương và có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tăng cương kinh tế bền vững của huyện Vĩnh Thạnh. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Vĩnh Thạnh là trung gian tài chính với mục tiêu “đi vay để cho vay” và cung cấp các dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong huyện. Bên cạnh xu hướng trên sự cạnh tranh của các khoản cho vay truyền thống của Ngân hàng, tiền gửi và các dịch vụ của khách hàng cũng gia tăng một cách mạnh mẽ. Các hiệp hội tín dụng, các quỹ tương hỗ trên thị trường tiền tệ, các công ty Bảo hiểm .đang chiếm lĩnh một phần lớn trên thị trường tiền gửi, thị trường tín dụng, lĩnh vực vốn theo truyền thống vẫn được các ngân hàng phục vụ tài chính vì vậy các ngân hàng buộc phải thường xuyên đánh giá các chính sách huy động vốn và cho vay tại Ngân hàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC