Đề tài Tìm hiểu về vai trò của IMF trong việc giải quyết khủng hoảng nợ công Châu Âu

Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund, viết tắt IMF). Thành viên: 188 quốc gia. Trụ sở chính: Washington, D.C. Ban điều hành: 24 thành viên đại diện cho một quốc gia hoặc một nhóm các quốc gia. Nhân viên: Khoảng 2.600 từ 147 quốc gia Tổng vốn cổ phần: 327 tỷ USD (tính đến 13/03/2015) Quốc gia vay nhiều nhất (tính đến 13/03/15): Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Ireland, Ukraine. Khoản vay dự phòng lớn nhất (thỏa thuận đến 13/03/15): Mexico, Ba Lan, Colombia, Marốc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC