Đề tài Tìm hiểu việc áp dụng mức trọng yếu để xác định cỡ mẫu trong kiểm toán khoản mục Doanh Thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán FAC tại Thừa Thiên Huế

Ngành kiểm toán tại Việt Nam ra đời vào những năm 80 của thế kỉ XX và từ đó đến nay nó đã không ngừng phát triển cùng với nền kinh tế nước ta. Qua nhiều năm phát triển ngành Kiểm toán Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò và vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Kiểm toán đã trở thành hoạt động không thể thiếu trong nền kinh tế với vai trò mang lại độ tin cậy của các thông tin tài chính thông qua các Báo cáo kiểm toán nhằm tạo cơ sở cho những quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. Tuy nhiên, nhu cầu của người sử dụng báo cáo kiểm toán luôn cao trong khi khả năng đáp ứng của Kiểm toán viên lại giới hạn bởi yếu tố thời gian và chi phí.Chính vì vậy, Kiểm toán viên cần có trách nhiệm đảm bảo hợp lí rằng Báo cáo tài chính sau khi được kiểm toán không có những sai lệch trọng yếu cũng như phải đảm bảo về mặt thời gian, chi phí và chất lượng cuộc kiểm toán. Muốn làm được điều này, Kiểm toán viên cần thực hiện xác định mức trọng yếu từ đó tiến hành xác định cỡ mẫu để thu hẹp phạm vi kiểm toán. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã chọn đề tài "Tìm hiểu việc áp dụng mức trọng yếu để xác định cỡ mẫu trong kiểm toán khoản mục Doanh Thu bán hàng và Cung cấp dịch vụ tại Văn phòng đại diện Công ty TNHH Kiểm toán FAC tại Thừa Thiên Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC