Đề tài Tìm hiểu Virus và cách phòng chống

Virus tin học hiện nay đang là nỗi băn khoăn lo lắng của những người làm công tác tin học, là nỗi lo sợ của những ng-ời sử dụng khi máy tính của mình bị nhiễm virus. Khi máy tính của mình bị nhiễm virus, họ chỉ biết trông chờ vào các phần mềm diệt virus hiện có trên thị trường, trong trường hợp các phần mềm này không phát hiện hoặc không tiêu diệt được, họ bị lâm phải tình huống rất khó khăn, không biết phải làm như thế nào. Vì lý do đó, có một cách nhìn nhận cơ bản về hệ thống, cơ chế và các nguyên tắc hoạt động của virus tin học là cần thiết. Trên cơ sở đó, có một cách nhìn đúng đắn về virus tin học trong việc phòng chống, kiểm tra, chữa trị cũng như cách phân tích, nghiên cứu một virus mới xuất hiện. Đồ án này giải quyết các vấn đề vừa nêu ra ở trên. Nó được chia làm 4 chương: Chương I. Đặt vấn đề. Chương II. Tổng quan về virus và hệ thống. Chương III. Khảo sát virus One Half. Chương IV. Thiết kế chương trình chống virus. Phần phụ lục cuối đồ án liệt kê toàn bộ chương trình nguồn của chương trình kiểm tra và khôi phục đối với virus One Half.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC