Đề tài Tín dụng hộ sản xuất tại NHNO & PTNT huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh – Thực trạng và giải pháp

Việt Nam là một nước nông nghiệp với gần 80% cư dân sống ở nông thôn và khoảng 70% lực lượng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng hóa chưa phát triển, đơn vị sản xuất chủ yếu là kinh tế hộ gia đình năng suất thấp, quy mô ruộng đất, vốn, tiềm lực còn nhỏ bé, việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, trình độ dân chúng nhìn chung chưa hiểu biết nhiều về nền sản xuất hàng hóa. Vì vậy sự phát triển của khu vực này sẽ có tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của toàn đất nước. Hơn 20 năm thực hiện chính sách đổi mới kinh tế, sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 5,6%/năm. Từ một nước thiếu lương thực, Việt Nam trở thành nước thứ 2 thế giới về xuất khẩu lương thực, các sản phẩm nông, lâm, thuỷ hải sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Có nhiều yếu tố góp vào thành công đó, trong đó tín dụng Ngân hàng có một đóng góp hết sức to lớn. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn qua kênh tín dụng Ngân hàng tăng 30 - 40% / năm. Một trong những thay đổi cơ bản trong tín dụng Ngân hàng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là chuyển hướng cho vay hộ sản xuất. Vốn tín dụng Ngân hàng đầu tư cho kinh tế hộ chiếm 60 - 70 % tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn. Cơ chế cho vay đối tượng này ngày càng được hoàn thiện. Có thể nói, việc mở rộng cho vay kinh tế hộ đã giúp cho hàng triệu hộ nông dân được tiếp cận với tín dụng Ngân hàng, có nhiều cơ hội để xoá đói, giảm nghèo và làm giàu, làm thay đổi cuộc sống người dân và bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Tính bình quân, hàng năm có 4-5 triệu lượt hộ được vay vốn với tổng doanh số cho vay hơn 1.072 ngàn tỷ đồng, trong đó doanh số cho vay kinh tế hộ 549 tỷ đồng, tương đương 3,4 tỷ USD. Bộ mặt nông nghiệp, nông thôn khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nông dân được nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa với thành thị, đồng bằng được thu hẹp. Góp phần vào những Đại học Kinh tế Huế2 thành tựu 20 năm đất nước đổi mới, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thể hiện vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc cung cấp vốn phát triển kinh tế - xã hội nông nghiệp, nông thôn. Hương Khê là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hà Tĩnh, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, công nghiệp, thương mại dịch vụ . chậm phát triển, do đó việc đầu tư vốn Ngân Hàng cho hộ sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển Kinh tế - Xã hội của huyện. Bước vào thời kỳ chuyển đổi cơ chế quản lý trong nông nghiệp, hướng phát triển kinh tế của huyện là : Đầu tư thâm canh, tăng vụ tăng vòng quay sử dụng đất, tăng chất lượng mùa vụ, phá thế độc canh cây lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác thế mạnh kinh tế vườn và cây đặc sản (cây bưởi Phúc Trạch, Cam Khe Mây, Cây Gió Trầm.); phát triển ngành nghề phụ, tận dụng lao động nông nhàn, nâng tỷ suất hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp. Để làm được điều đó, vấn đề vốn và sử dụng vốn có hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp để thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn là yêu cầu to lớn và cấp thiết. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển của kinh tế thị trường, quan hệ tín dụng hộ sản xuất ngày càng bộc lộ nhiều vướng mắc. Việc nâng cao chất lượng cho vay không phải lúc nào cũng thuận lợi, dễ dàng. Các thủ tục, quy trình cho vay luôn đòi hỏi phải cải tiến, vừa đảm bảo tiện ích cho dân nhưng cũng phải đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng. Để hiểu rõ hơn về hoạt động cho vay và những tồn tại trong công tác cho vay HSX tại NHNO & PTNT huyện Hương Khê, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình là: “Tín dụng hộ sản xuất tại NHNO & PTNT huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh – Thực trạng và giải pháp ”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC