Đề tài Tình hình hoạt động của khách sạn Kỳ Hòa

Hiện nay du lịch Việt Nam đang phát triển mạnh. Ngoài thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, muốn ngành du lịch của Việt Nam phát triển ngày càng mạnh thì chất lượng phục vụ cũng là một yếu tố không thể bỏ qua.  Du lịch là một ngành công nghiệp không khói, nó đóng một vai trò quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho đất nước như đem lại nguồn ngoại tệ cho quốc gia, thúc đẩy các ngành khác phát triển, tạo việc làm cho người lao động.  Muốc du lịch phát triển không chỉ dựa vào nguồn tài nguyên có sẵn hay cảnh quan thiên nhiên mà con người phải tạo ra những sản phẩm phục vụ cho du khách. Do đó, hàng loạt những khách sạn, những dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng xuất hiện ngày càng nhiều. Cũng chính vì thế mà ngành học về quản trị nhà hàng – khách sạn hiện nay rất được quan tâm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC