Đề tài Tình hình nhập siêu tại Việt Nam những tháng đầu năm 2008

Tình hình kinh tếViệt Nam nữa đầu năm 2008 đã trãi qua giai đoạn khó khăn nhất trong suốt thập kỷphát triển tương đối khá ổn định kểtừcuộc khủng hoảng khu vực năm 1997.Liên tục trong thời gian vừa qua việt nam là tâm điểm quan tâm của của báo chí,các định chếtài chính cũng nhưcác tổchức nghiên cứu kinh tếtrong và ngoài nước.Tuy nhiên nếu khách quan nhìn nhận và đánh giá tình hình Việt Nam trong bối cảnh thếgiới thì kinh tếViệt Nam 6 tháng đầu năm 2008 thật sựcó những vận động và nổlực rất lớn và cũng đã có được một sốthành công bước đầu mà nổi bậc là tình hình lạm phát trong nước đã bước đầu sụt giảm và đầu tưnước ngoài vẩn đạt mức cao kỷlục Mặc dù vậy thì tình hình biến động kinh tếtrong nước vẫn còn nhiều phức tạp gây ảnh hưởng đến việc bảo đảm ổn định kinh tếvĩmô và an sinh xã hội.trong đó có tình hình nhập siêu tăng cao đạt mức kỷlục mới trong năm 2008.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC