Đề tài Tình hình sản xuất tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, thành phố Huế

Hợp tác xã Phú Thanh, thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, thành phố Huế là một trong những hợp tác xã điển hình của Thừa Thiên Huế. Tại đây, hàng năm cung cấp cho thị trường nhiều nông sản có chất lượng như: Rau, dưa chuột, lúa,. Trong đó rau ăn lá ngắn ngày là loại cây trồng chủ yếu. Tuy nhiên, tình hình sản xuất nơi đây còn gặp phải nhiều khó khăn. Chính vì vậy chúng tôi đã tiến hành đi thực tế điều tra tình hình sản xuất tại thôn Tây Thành, xã Quảng Thành, thành phố Huế để tìm hiểu rõ hơn tình hình sản xuất nơi đây.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC