Đề tài Tình hình thực trạng của thị trường chứng khoán, nguyên nhân những yếu kém khuyết điểm của thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam là một thị trường mới, không chỉ mới với lịch sử chứng khoán thế giới( gần 400 năm) mà còn mới với người dân Việt Nam. Vì vậy có nhiều cách hiểu khác nhau: có ý kiến cho rằng đây là canh bạc lớn là trò chơi mạo hiểm nhưng theo các chuyên gia chứng khoán đây là một trò chơi trí tụê và phải đầu tư rất nhiều thời gian và thị trường này rất có tiêm năng ở Việt Nam, nhưng để phát triển nó ở Việt Nam là một vấn đề rất khó khăn. Đây cũng là bài toán đựơc đặt ra với rất nhiều chuyên gia. Đề tài này cũng không nằm ngoài câu hỏi trên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC