Đề tài Tình hình xuất khẩu gỗ tại công ty cổ phần Hoàng Anh Đắk Lắk giai đoạn 2008-2010

Đất nước Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO tạo ra một nền kinh tế mở năng động cho các doanh nghiệp trong nước, công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk cũng từ đó tham gia sân chơi rộng lớn này. Xuất phát với sự nhỏ hẹp về qui mô và thương hiệu, doanh nghiệp đã có rất nhiều cố gắng để đạt được kết quả như hiện nay, đó là xâm nhập vào các thị trường lớn như Mỹ và EU. Tuy nhiên, với tham vọng mở rộng thị trường của mình ra thế giới thì sự cố gắng này là chưa đủ khi chúng ta là một doanh nghiệp non trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn, chưa có thương hiệu cũng như chất lượng và số lượng sản phẩm chưa đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Mặt khác, đối thủ cạnh tranh như Malaysia, Thái Lan, Indoniesia lại khá dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Năm 2010 công ty Hoàng Anh ĐăkLăk đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt qua ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới, lập lại doanh thu, tìm được bạn hàng mới. Đây đều là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên với những khó khăn nêu trên, thì để xúc tiến hoạt động xuất khẩu của mình công ty cần nhìn lại những gì đã trải qua suốt 3 năm qua để có thể đưa ra những biện pháp phù hợp nhất cho tình hình hiện tại. Đây cũng chính là lí do em chọn đề tài “Tình hình xuất khẩu gỗ tại công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk giai đoạn 2008 – 2010” Kết cấu của bài báo cáo bao gồm ba chương: Chương 1: Giới thiệu công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk Chương 2: Thực trạng xuất khẩu gỗ tại công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ tại công ty Cổ phần Hoàng Anh ĐăkLăk trong 3 năm tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC