Đề tài Tính toán hệ thống thu sét sau vẽ mặt bằng bảo vệ sau khi tính được với số liệu cho trước

CÂU I: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG THU SÉT SAU VẼ MẶT BẰNG BẢO VỆ SAU KHI TÍNH ĐƯỢC Biết: Một toàn nhà có 2 khu A, B, C như hình vẽ, người ta đặt cột thu sét cho toà nhà như hình vẽ, chiều cao của khu A là 10 m, của khu B là 16 m khu C là 13 m, xác định chiều cao của kim thu sét đặt tại các toà nhà, biết chiều cao kim thu sét trong 1 khu bằng nhau. khu A với hxA = 10m +, Xét bảo vệ bên trong - Xét Δ a2b2c2: a2b2 = = 7,21 cm b2c2 = 4 + 4 = 8 cm a2c2 = = 14,56 cm P = ( a2b2 + b2c2 + a2c2)= ( 7,21 + 8 + 14,56 ) = 14,885 D = = 26,26 * Để bảo vệ bên trong: D ≤ 8.( h – hx ) => 26,26 ≤ 8. ( h – 10 ) => h ≥ + 10 = 13,283 cm - Xét Δ a2c2c3 : a2c2 = a2c3 = 14,56 cm c2c3 = 8 cm P = ( a2c2 + a2c3 + c2c3 ) = ( 14,56 + 14,56 + 8 ) = 18,56 D = = 15,143 * Để bảo vệ bên trong : D ≤ 8.( h – hx ) => 15,143 ≤ 8. ( h – 10 )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC