Đề tài Tính toán sàn liên hợp trong giai đoạn thi công và giai đoạn sử dụng

Tấm tôn có chiều dày thô là 0.75 mm, được phủ 2 lớp kẽm là 275gam/m2 chiều dày tinh của tấm tôn là 0.71 mm. Đặc trưng của tôn sóng : Chiều cao hp = 60 mm Chiều dày t = 0.75 mm Giới hạn đàn hồi: fyp = fy = 330 N/mm2 Đặc trưng của sàn : Chiều dày: ht = 130 mm Kích thước một nủa sóng tôn : Một nửa sóng của tấm tôn định hình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC