Đề tài Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa – Miliket, công suất 600 m3/ngày đêm

Nước ta đang trong giai đoạn phát triển, tiến tới một nước công nghiệp hóahiện đại hóa để hòa nhập với các nước trong khu vực và thế giới. Ngành công nghiệp cũng ngày càng phát triển và đem lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế như: tạo ra các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong và ngoài nước, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động. Tuy nhiện với sự phát triển và ngày càng đổi mới của ngành công nghiệp dẫn đến việc khai thác nguồn tài nguyên một cách mạnh mẽ làm cho chúng trở nên cạn kiệt. Các chất thải từ các ngành công nghiệp sinh ra ngày càng nhiều, làm cho môi trường thiên nhiên bị tác động mạnh, mất đi khả năng tự làm sạch. Phần lớn các thiết bị sản xuất ở nước ta thì chưa được đầu tư và hiện đại hóa hoàn toàn. Quy trình công nghiệp chưa triệt để. Hòa cùng xu thế phát triển của đất nước, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ăn liền cũng ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong thời đại mới nhờ những ưu điểm: thơm ngon, tiện dụng, hợp túi tiền Sự ra đời ồ ạt của các xí nghiệp sản xuất thực phẩm ăn liền cũng tạo ra những vấn đề môi trường đáng quan tâm làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Vị vậy tầm quan trọng của biện pháp bảo vệ môi trường sống ngày càng tăng lên. Một trong những biện pháp đó là làm sạch nguồn nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Do đó phải yêu cầu các đơn vị sản xuất, các khu công nghiệp xây dựng hệ thống xừ lý nước thải. Đó là lí do đề tài đồ án “Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Colusa-Miliket, công suất 600 m3/ngđ” được thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC