Đề tài Tình trạng Đô la hóa ở Việt Nam 5 năm trở lại đây và các giải pháp

Đô la hóa là tình trạng đồng ngoại tệ thay thế đồng bản tệ trong việc thực hiện các chức năng của tiền tệ là dự trữ giá trị, phương tiện thanh toán và đơn vị tính toán. Theo tiêu chí của IMF đưa ra, một nền kinh tế được coi là có tình trạng Đô la hóa cao khi mà tỷ trọng tiền gửi bằng ngoại tệ chiếm từ 30% trở lên trong khối tiền tệ mở rộng M2; bao gồm: tiền mặt trong lưu thông, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi ngoại tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC