Đề tài Tổ chức thanh toán hàng nhập khẩu bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ (l/c) trả chậm tại ngân hàng eximbank chi nhánh Sài Gòn

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, ngoại thương đóng vai trò ngày càng quan trọng với kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng. Những năm qua, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam không ngừng gia tăng. Để đạt được điều này, ngoài những chính sách đúng đắn mang tầm vĩ mô của nhà nước, phải kể đến một phần công sức không nhỏ của hệ thống các ngân hàng thương mại, nơi làm trung gian cho quá trình thanh toán, góp phần hổ trợ việc buôn bán giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước diễn ra an toàn và suông sẻ hơn. Có rất nhiều hình thức khách nhau trong quá trình thanh toán quốc tế thông qua hệ thống ngân hàng như Nhờ thu (Collection), Điện chuyển tiền (T/T), nhưng phổ biến hơn cả là Tín dụng chứng từ (L/C). Hình thức này hiện đang được áp dụng cho hơn 80% các hợp đồng thương mại nhờ vào các đặc tính an toàn và ưu việt của nó. Vì thế, cùng với sự phát triển của qui mô xuất nhập khẩu, tín dụng chứng từ ngày càng trở nên quan trọng. Chính vì sự quan trọng đó, việc đào sâu nghiên cứu về cách thức tổ chức thanh toán thương mại quốc tế bằng tín dụng chứng từ là hết sức quan trọng. Điều này không những giúp sinh viên trau dồi và cũng cố kiếm thức mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện cho phương thức này. Từ thực tiễn trên, tôi đã mạnh dạn quyết định chọn đề tài “TỔ CHỨC THANH TOÁN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG PHƢƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (L/C) TRẢ CHẬM TẠI NGÂN HÀNG EXIMBANK CHI NHÁNH SÀI GÒN” cho bài báo cáo thực tập giữa khóa của mình. Bài báo cáo có kết cấu 3 chương chính như sau: Chương 1: Tổng quan về Ngân hàng Eximbank Sài Gòn Chương 2: Tổ chức thanh toán hàng nhập khẩu bằng phương thức tín dụng chứng từ (L/C) trả chậm tại Ngân hàng Eximbank Sài Gòn Chương 3: Các đề xuất hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán hàng nhập khẩu bằng thư tín dụng (L/C) trả chậm tại Ngân hàng Eximbank Sài Gòn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC