Đề tài Tổ chức thương mại WTO cơ hội và thách thức

WTO : là tên viết tắt của 3 từ World Trade Oganization WTO thành lập 1994, hoạt động từ 1/1/1995 .Tới nay có 159 thành viên ( VN đứng thứ 150, thành viên mới là Tadjikistan )

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC