Đề tài Tội hành hạ người khác

Bộ luật hình sự 1999 ra đời góp phần quan trọng trong công cuộc phòng chống tội phạm nói chung, tội hành hạ người khác nói riêng. Điều 110 quy định về tội hành hạ người khác : 1. Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm . 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm : a) Đối với người già, trẻ em phụ nữ có thai, hoặc người tàn tật ; b) Đối với nhiều người . Tuy nhiên để hiểu rõ hơn về nội dung điều luật ta cần tìm hiểu về lịch sử lập pháp quy định về tội hành hạ người khác, có thể tạm chia thành các giai đoạn sau .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC