Đề tài Tối ưu hóa quy trình sản xuất viên nén chứa phức piroxicam-Beta-cyclodextrin bằng thiết kế thực nghiệm

Piroxicam là kháng viêm Non-Steroid đầu tiên được áp dụng kỹ thuật tạo phức theo kiểu chủ thể-khách thể. Kết quả đã làm tăng tỷ lệ hấp thu và giảm sự tác động trực tiếp gâp viêm dạ dày của Piroxicam. Phức hợp Piroxicam-Beta-Cyclodextrin (PBC) là một cấu trúc mà trong đó Piroxicam được tạo phức với Beta-Cyclodextrin, một Oligosaccharide vòng. Phức hợp này cho phép những phân tử đơn Piroxicam được giải phóng một cách riêng biệt trong hệ tiêu hóa thay vì ở dạng tinh thể. Điều đó làm cho Piroxicam đạt sinh khả dụng tối đa. Do thời gian tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc dạc dày giảm xuống nên nguy cơ gây viêm loét dạ dày cũng sẽ giảm. Phương pháp được lựa chọn để sản xuất viên nén là phương pháp dập thẳng dựa vào liều lượng và tính chất vật lý của thuốc như là khả năng chịu nén và khả năng chảy của hỗn hợp bột thuốc (4) . Phương pháp dập thẳng là quá trình dập hỗn hợp bột bao gồm hoạt chất và tá dược thành viên, không thông qua quá trình xử lý bột ban đầu (1) . Việc sản xuất viên nén bằng phương pháp dập thẳng phát triển hơn so với những phương pháp sản xuất viên nén khác do mang lại hiêu quả cao (12) . Phương pháp dập thẳng có hiệu quả kinh tế cao hơn, giảm được thời gian sản xuất và là một xu hướng của tiêu chuẩn thực hành sản xuất thuốc tốt (GMP). Mặt khác, phương pháp dập trực tiếp còn khắc phục những hạn chế như hoạt chất kém bền với nhiệt độ và độ ẩm (9) . Viên nén được điều chế bằng phương pháp dập thẳng nên tá dược rã được đưa trực tiếp vào khối bột không thông qua giai đoạn làm cốm và sẽ tiếp xúc trực tiếp với dung dịch hòa tan. Do đó độ hòa tan sẽ nhanh hơn (2) . Một nhược điểm của phương pháp dập thẳng là chỉ có thể áp dụng đối với viên nén có tỉ lệ hoạt chất tối đa 30%, do phần lớn các hoạt chất ở dạng bột có độ chảy thấp và phân lớp (6) . Trước đây, hầu hết việc xây dựng công thức và nâng cấp quy mô thực hiện với sự thay đổi giá trị của các biến (yếu tố) ở một thời điểm, một cách ngẫu nhiên, và giữ lại những biến khác không đổi để nghiên cứu sự ảnh hưởng đến những biến đặc trưng lên công thức hoặc quy trình (8) . Những thử nghiệm theo phương pháp này dẫn đến sai số do không xét đến mối quan hệ cụ thể giữa các tính chất của thành phẩm (các biến đầu ra) với nguyên vật liệu và các thông số quy trình (7) . Vì vậy, ngày nay thiết kế thực nghiệm được sử dụng trong việc xây dựng công thức và tối ưu hóa quy trình sản xuất thuốc trong công nghiệp dược để khắc phục nhược điểm trên (3) . Mục tiêu của nghiên cứu này là phát triển viên nén Piroxicam 20mg bằng phương pháp dập thẳng nhằm tăng độ hòa tan của viên. PHƯƠNG PHÁP Nguyên vật liệu Hoạt chất gồm Pyroxicam (Trung Quốc) và β – Clyclodextrin (Pháp) đạt tiêu chuẩn BP2002 và USP28. Các tá dược gồm: Kollidon CL M, Croscarmellose, Aerosil, Magnesi Stearat, Starlac. Máy thử độ hòa tan Erweka DT (Đức), máy quang phổ UV-Vis Simadzu 2550 (Nhật), máy dập viên tâm sai Minipress II (Đức). Phần mềm Design - Expert v7.0.0 Trial (Stat-Ease, Inc). Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm Qui trình điều chế viên nén PBC Trộn các nguyên liệu gồm phức PBC, Kollidon CL M, Croscarmellose S và Starlac trong 12 phút. Thêm Magnesi stearat và Aerosil vào hỗn hợp nguyên liệu đầu và trộn 3 phút để được hỗn hợp đồng nhất. Đem hỗn hợp bột đồng nhất dập viên có đường kính 11 mm trên máy dập viên tâm sai Minipress II

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC