Đề tài TỔNG HỢP ACYLONITRILE (CH2 = CH -C ≡ N)

Là1 chấtlỏng khôngmàu, bay hơi, dễcháy, sôiở nhiêtđộ77,3ºC, nóngchảyở -84 °C [5] .Tan hạnchế trongnước,(7,3% ở 20ºC).Acrylonitriltạovớikhông khí1 hỗnhợpnổtronggiới hạn3-17% thểtích [1] .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC