Đề tài Tổng hợp bột màu COBAN ALUMINAT (CoAl2O4) kích thích hạt siêu mịn ở nhiệt độ thấp

Coban aluminát (CoAl2O4) làbộtmầu cócấu trúc spinel. Phơng pháptổnghợp truyền thống dùng các oxit hay muối cacbonátcủa các kim loại làm tác nhân ban đầu. Các tác nhân dạngrắn (từbột oxit,bột muối cacbonat hoặc hydroxitcủa nhôm hoặc coban ) được phối liệu, nghiềnmịnrồi nung ở nhiệt độ 1300 – 13500 Ctạobộtmầu. Để giảm nhiệt độ nung, phải dùng các chất khoáng hóa nhưB2O3. Tùymục đíchsửdụng, có thể giảm nhiệt độtổnghợpbột mầu ở nhiệt độ thấpbằng cáckỹ thuật như sol – gel, đồngkếttủa, thủy nhiệt, thủy phân alkoxít,tạohợp chấtcơ kim hoặc polyme hóa phức chất Ưu điểmcủakỹ thuật dungdịch là nhờ vào phản ứng các cation trong dungdịch ởdạng nguyêntử, phản ứngtổnghợp các tinh thểdạngbột có độ tinh khiết caoxảy ra ở nhiệt độ thấphơn và thu đượchạtbộtmầurấtmịn, có những ứngdụng mới. Rezinát kim loại là sản phẩm phản ứng giữahợp chất hữucơvới muối kim loại. Sản phẩm của phản ứng làhợp chất cao phântử (polyme)hữucơ. Quá trìnhxảy ra trong môi trờng không khí ở nhiệt độtừ 3500 C trở lên. Khi nung nóng, các rezinát kim loại có thể phânhủy thành kim loại hoặc oxit kim loại. Kỹ thuậttạo rezinátkim loạicó thể ứngdụng tạomầumàng mỏng, tạobột mầu tinh khiếtvới cỡhạtsiêu mịn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC