Đề tài Tổng quan pháp luật quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển

Ô nhiễm do dầu trên biển gây thiệt hại nặng nề, thảm khốc và ảnh hưởng rất lâu dài. Nhận thức được điều đó, việc phòng chống, xử lý và bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm dầu trên biển được các quốc gia rất quan tâm. Chính vì vậy, nhiều quy pham pháp lý quốc tế về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu đã lần lượt được ban hành. Việt Nam là một quốc gia biển và đang trong quá trình tự hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu, việc nghiên cứu pháp luật quốc tế về phòng chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển là hết sức cấp thiết. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung nghiên cứu các điều ước quốc tế chính về phòng, chống và bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu trên biển, từ đó khuyến nghị cho việc gia nhập các điều ước quốc tế của Việt Nam, đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách, pháp luậ Việt Nam trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC