Đề tài Tổng quan về chỉ thị sinh học môi trường

Quần thể là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới. Ví dụ: quần thể chim cánh cụt, quần thể ngựa vằn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC