Đề tài Triển vọng phát triển máy bán hàng tự động tại Việt Nam

Máy bán hàng tự động là phương tiện mua bán quen thuộc của rất nhiều nước trên Thế giới. Cách thức mua bán này được xem là xu thế của những đô thị hiện đại với nhịp sống ngày càng sôi động và đòi hỏi cao. Việt Nam được xem là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế và tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thế giới. Tuy vậy, phương thức mua bán hiện đại này vẫn chưa xuất hiện nhiều ở nước ta. Trước thực tế đó, chúng tôi thực hiện bài nghiên cứu này với mục đích tìm hiểu rõ hơn về máy bán hàng tự động; từ đó có thể đưa ra những nhận xét về triển vọng phát triển máy bán hàng tự động tại Việt Nam và những đề xuất nhằm giúp các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này có thể thực hiện hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn. Thuật ngữ “máy bán hàng tự động” (vending machine) trên Thế giới bao gồm cả những chiếc máy thu phí giao thông, máy bán vé tại các điểm đỗ xe, máy rút tiền tự động Trong khuôn khổ bài nghiên cứu này, chúng tôi chỉ xin được đề cập tới loại máy bán hàng tự động thông dung nhất: máy bán các sản phẩm hàng hóa tiêu dùng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC