Đề tài Trung tâm môi giới việc làm bán thời gian

Hàng năm lượng sinh viên ra trường ởcác trường đại học tại Thành phốHồ Chí Minh là rất lớn. Riêng tổng sốsinh viên của các trường trong khối đại học quốc gia TP.HCM là hơn 55.000 sinh viên. Nhưng sốlượng sinh viên kiếm được việc làm phù hợp với trình độvà khảnăng của mình thì con số đó lại rất nhỏ. Chỉ sốthất nghiệp ngày càng tăng cùng với nền kinh tế đầy khó khăn và biến động như hiện nay, thì đểcó được một công việc khi mới ra trường không phải là chuyện dễ dàng đối với mỗi sinh viên. Đây cũng là bài toán khó có câu trảlời. Bên cạnh đó, những sinh viên chưa ra trường nhưng muốn dùng thời gian nhàn rỗi của mình để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt được điều đó, chúng tôi thành lập “Trung tâm môi giới việc làm bán thời gian”một mặt tuyển dụng những sinh viên trong thời gian tìm kiếm công việc và đang học có thểlàm việc bán thời gian tại trung tâm. Với công việc phù hợp theo khảnăng và trình độcủa mỗi người. Mặt khác, chúng tôi cung cấp lao động cho những doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng phù hợp với từng chức danh. Trung tâm chúng tôi ra đời có thểgiải quyết được việc làm cho phần lớn lao động nhàn rỗi hiện nay. Góp phần làm tăng năng suất cho xã hội, cải thiện nền kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC