Đề tài Tư tưởng Hồ Chí Minh về Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc

- lập luận của HCM: để có thắng lợi-> phải là khởi nghĩa quần chúng Điểm mới mẻ trong lập luận của HCM : sự nghiệp cách mạng nước ta, muốn thắng lợi, thì cuộc khởi nghĩa phải có tính chat là cuộc khởi nghĩa của quần chúng chứ không phải cuộc nổi loạn - người nghiêm khắc phê phán những hành động nhỏ lẻ + ám sát cá nhân, bạo động non, xúi dân bạo động mà không bày cách tổ chức, là cho dân quen ỷ lại mà quên tự cường + người nhận thấy trước đó cũng có rất nhiều con đường cưu nước khác nhau như của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Hoàng Hoa Thám nhưng tất cả đêu thất bại ->những hành động đó thất bại vì không có đường lối rõ rang, hệ tư tưởng chưa thực sự đúng đắn, không dùng toàn sức dân mà chỉ làm hao tổn sức lực. -những hành động nhỏ lẻ như bạo động non, ám sát không gây hiệu quả triệt để mà thêm thiệt hại cho cách mạng do lực lượng của ta còn non yếu. không đủ làm lung lay ý chí mà chỉ rút dây động rừng, quân địch thêm đề phòng gây khó khăn cho CM, quân ta đã mỏng lực lương lại thêm tổn thất, thiệt hại đáng kể Từ đó  Người đi tới kết luân: cách mạng là viêc chung của toàn nhân dân chứ không phải là việc của một hai người  Người đã sớm nhận thức được vai trò của toàn dân, trong sự nghiệp cách mạng  Liên hệ với cuộc sống hiện tại: chúng ta phải biết sử dụng sức mạnh của tập thể, làm việc nhóm sẽ tạo được sức mạnh lớn hơn của mỗi cá nhân rất nhiều, sẽ tạo ra hiệu quả tốt trong công việc( quan niệm này đã có từ xa xưa: một cây làm chẳng nên non- 3 cây chụm lại nên hòn núi cao, đoàn kết là sức mạnh tập hợp sức mạnh toàn dân cũng giông như câu chuyện bó đũa- hợp lại thì mạnh chia nhỏ thì yếu ) -quan điểm của HCM lấy dân làm gốc Điều đó được thể hiện qua cách mạng tháng 8 năm 1945, 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Dẫn chứng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC