Đề tài Tư tưởng nhập thế của Nho gia tiền tần, ảnh hưởng đối với đời sống Việt Nam

Triết học là bộmôn chung nhất, nghiên cứu vềcác sựvật và hiện tượng của tựnhiên và xã hội, nhằm tìm ra các quy luật của các đối tượng nghiên cứu. Triết học đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài, đặt nền móng từcách đây hơn 2500 năm ởphương Đông và phương Tây tại một sốtrung tâm lớn nhưHy Lạp – La Mã cổ đại, Ấn Độcổ đại, Trung Quốc cổ đại. Có thểnói triết học Trung quốc là nền triết học có truyền thống lịch sửlâu đời nhất, có ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn minh Châu Á cũng nhưtoàn thếgiới. Thời kỳcổ đại Trung Quốc có một nền văn hóa phát triển rực rỡ, đặc biệt thời Đông Chu (hay còn gọi là thời Xuân thu – Chiến quốc) là thời kỳhình thành, phát triển các trường phái triết học và được coi là thời kỳ“Bách gia chưtử”, “Bách gia minh tranh”. Thời kỳnày nổi lên khoảng chín trường phái triết học chính, trong đó Nho gia là một trường phái triết học lớn, có nội dung phong phú, được hoàn thiện liên tục và là hệtưtưởng chính thống của giai cấp thống trịTrung Hoa suốt hơn hai ngàn năm của xã hội phong kiến. Nho gia được Khổng tửsáng lập bằng sựtài trí hơn người cùng khảnăng nhận thức sâu sắc. Sau đó được Mạnh Tửphát triển. Với nhiều giá trịnhân bản sâu sắc, đến tận ngày nay, tư tưởng triết học Nho gia vẫn còn giá trị ảnh hưởng sâu rộng đến nền văn hóa tinh thần của Trung Quốc nói riêng và của nhiều quốc gia phương Đông nói chung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC