Đề tài Ứng dụng các chất hoạt động bềmặt trong mỹ phẩm dành cho baby

Nước, chất lỏng phổbiến nhất đểlàm sạch, có đặc tính sức căng bềmặt. Trong nước, mỗi phân tử được bao quanh và hút bởi các phân tửnước khác. Tuy nhiên, trên bềmặt, các phân tửnước chỉbịcác phân tửnước khác bao quanh ởphía trong. Sức căng được tạo nên do các phân tửnước tại bềmặt bịkéo vào phía trong. - Sức căng này làm cho nước tạo thành giọt trên bềmặt (kính, vải) do đó làm giảm độngấm thấu và hạn chếquá trình làm sạch. Có thểnhìn thấy sức căng bềmặt bằng cách cho 1 giọt nước lên mặt bàn nằm ngang. Giọt nước sẽgiữnguyên dạng và không bịloang ra. - Trong quá trình làm sạch, cần giảm sức căng bềmặt xuống đểnước có thểloang ra và làm ướt bềmặt. Các hoá chất có thểlàm được việc này một cách có hiệu quả được gọi là các chất hoạt động bềmặt. Chúng còn được gọi là các chất làm cho nước “ngấm hơn”. - Các chất hoạt động bềmặt thực hiện các chức năng quan trọng của chúng trong quá trình làm sạch nhưlàm lỏng ra, làm nhũhóa (phân tán trong nước), và giữcác chất bẩn ởdạng huyền phù cho tới khi chúng bịgiũ đi. Chất hoạt động bềmặt còn có thể tạo ra độkiềm đểloại bỏcác chất bẩn axit.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC