Đề tài Ứng dụng catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

Ngày nay có rất nhiều phần mềm hỗ trợ cho công việc của người kỹ sư thiết kế . Giúp cho công việc của người thiết kế trở nên thuận lợi và tiết kiệm được rất nhiều thời gian . Trong các công đoạn của quá trình sản xuất cơ khí thì sự tiện ích của các phần mềm hỗ trợ thực sự có vai trò đóng góp hết sức to lớn. Từ việc lên bản vẽ thiết kế chi tiết máy đến việc mô phỏng lắp ghép và kiểm tra độ bền của các chi tiết máy trước khi đưa vào sản xuất thực tế. Do đó, các phần mềm hỗ trợ đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và kinh tế trong sản xuất, hạn chế và tránh những sai sót gặp phải trong quá trình sản xuất thực tế. Phần mềm Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy là một trong những phầm mềm hỗ trợ cho những người đang học tập cũng như làm việc trong lĩnh vực thiết kế chi tiết và cơ cấu máy. Và hiện tại phần mềm này là một trong những phần mềm mới chưa được ứng dụng phổ biến. Vì vậy nhóm chúng tôi đã chọn việc nghiên cứu ứng dụng phần mềm Catia làm đề tài tốt nghiệp. Chúng tôi đã thực hiện việc nghiên cứu và biên soạn phần lý thuyết hướng dẫn dử dụng phần mềm Catia trong thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy. Phần mềm này sẽ giúp cho những người học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế cơ khí có thêm công cụ để giải quyết việc thiết kế chi tiết máy, góp phần giảm bớt thời gian cho công việc này. Sau khi sử dụng phần mềm CATIA các bạn có thể tự so sánh và đánh giá với khác phần mềm thiết kế cơ khí khác như PRO/E , MECHANICAL DESKTOP, SOLID EDGE, SOLID WORD

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC