Đề tài Ứng dụng chất hoạt động bề mặt trong các sản phẩm tẩy rửa

Quá trình tẩy rửa xảy ra theo các bước nhưsau:  Dung dịch tẩy rửa trong nước làm giảm sức căng của nước, nước thấm sâu vào xơsợi.  Quá trình lấy bẩn ra.  Quá trình chống tái bám chất bẩn.  CHĐBM tạo bọt, chất bẩn không tan tập trung lên bềmặt bọt và bị đẩy ra ngoài hay phân tán vào trong dung dịch ởdạng huyền phù, treo lơlửng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC